De Berkeley is een centrum voor groei en ontwikkeling vanuit oude tradities en nieuwe perspectieven. Gelegen aan de Nesdijk 20 H in Bergen bestaat het centrum uit een ontvangstruimte met keuken, een groepsruimte en therapieruimten. Het aanbod is zeer divers met een vast wekelijks aanbod en daarnaast een wisselend aanbod van cursussen, trainingen en workshops gedurende het jaar.

De Berkeley biedt o.a. ruimte aan acupunctuur, chi kung, coaching, dans, kunstzinnige vorming, medisch consulten, massage, lichaamswerk, meditatie, mindfulness, diverse vormen van yoga.

De Berkeley – Centrum voor groei en bewustwoording

De naam “De Berkeley” is ontleend aan de berkenbomen die een prominente plaats innemen op het terrein. De Berkeley, de leylijn van de berken.

De Locatie

De Berkeley ligt in de Damlander polder tussen een oude strandwal, waarop Bergen is gebouwd, en de Bergerringvaart die achter het terrein langs loopt. De aanleg van de Nesdijk, die toegang geeft tot het terrein dateert al uit 1212.

Vanaf 1971 is de plek, een voormalig kippenbedrijf, beheerd vanuit ideële motieven. Het belang van bewustzijnsontwikkeling en liefde voor de natuur waren daarbij de focuspunten van de eigenaar. Vanuit een ecologisch beheersplan is er gewerkt aan natuurontwikkeling. In biologische termen is er een “Fluitekruid rijk Essen-bos” tot stand gekomen dat gekenmerkt wordt door een rijke onderbegroeiing van Stinze planten. De honderden bomen die het terrein begrenzen geven luwte aan de biologische moestuinen.

In ruim 40 jaar is er met veel zorg en aandacht een zeldzaam klein natuurgebied met inheemse planten ontstaan. Lopend over het pad naar De Berkeley is er bij het grasveld rechts een mooi doorkijkje naar het ecologisch interessante weide gebied, “De Weide Nes” eigendom van Natuur Monumenten.

De Berkeley

Vanaf 1980 is er een centrum voor groei en bewustwoording op het terrein gevestigd, met een zeer gevarieerd aanbod van lessen en workshops. Omdat de oude behuizing te bouwvallig werd is besloten tot nieuwbouw, de huidige De Berkeley.

Bij het ontwerp van het gebouw is aandacht besteed aan de integratie van binnen en buiten. De rust van de natuur kan hierdoor bijdrage aan de beleving in het gebouw. En als het weer het toelaat, kan de buitenruimte benut worden voor een les in de buitenlucht of loopmeditatie. De Berkeley bestaat uit een ontvangstruimte met keuken (40 m2), therapieruimten (22 m2) en een groepsruimte (45 m2). Wij hopen u te mogen begroeten in De Berkeley bij een van de cursussen, workshops of het overige aanbod. Wandelend over het terrein naar De Berkeley heet de natuur u in de kleuren en taal van de seizoenen van harte welkom.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2